Hotline:

0905.959598

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần BIGBUY (gọi tắt là BIGBUY). Để sử dụng website được thuận lợi hơn, Quý khách vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng sau đây một cách cẩn thận.

Quý khách chỉ có thể sử dụng website này khi đã đồng ý và chấp thuận với các  Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời Quý khách vào phần Liên hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Trợ giúp của BIGBUY.

Về website Bigbuy.vn

 • Website là trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần BIGBUY: www.bigbuy.vn
 • Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi tắt là Điều khoản.
 • Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.
 • Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Quý khách hàng”.

Quyền thay đổi nội dung điều khoản:

 • BIGBUY có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, Quý khách hàng cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.
 • Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, Quý khách hàng và BIGBUY sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó.
 • Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

Hạn chế sử dụng:

BIGBUY không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website, hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

 1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam. 
 2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác, hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác, hoặc gây  phương hại hay gây bất lợi cho người khác. 
 3. Gây rối trật tự công cộng hoặc phạm pháp hình sự. 
 4. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ. 
 5. Sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp. 
 6. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác. 
 7. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. 
 8. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website. 
 9. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng. 
 10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của BIGBUY. 
 11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Loại trừ trách nhiệm:

Khi Quý khách hàng đồng ý sử dụng website này, Quý khách hàng cần phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

 1. Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi Quý khách hàng sử dụng những tài nguyên từ website, quý khách phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo. 
 2. Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của Quý khách khi truy cập hoặc sử dụng website hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này. 
 3. Website có thể tạm hoãn hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. BIGBUY sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi. 
 4. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website. 
 5. Website của BIGBUY có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của BIGBUY.

BIGBUY không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba.

Khi đó Quý khách hàng không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy Quý khách hàng phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.

Top
0905.959598