Hotline:

0905.959598

Driver cho máy in hóa đơn Epson TM T81III

Tác giả: Tam Nguyen- Ngày đăng: 05/05/2020 - Phổ biến: 8749

Ngoài các chức năng trình điều khiển máy in Windows thông thường, trình điều khiển này có các điều khiển dành riêng cho POS.

TẢI DRIVER TẠI ĐÂY

Driver máy Epson TM T81III

GHI CHÚ

- Gói này là trình điều khiển máy in  Epson dòng TM cho hệ điều hành Windows.

- Vui lòng cài đặt "StatusAPI for EPSON Advanced Printer Driver 6", nếu bạn muốn sử dụng "StatusAPI".

-> Liên kết đến "StatusAPI for EPSON Advanced Printer Driver 6"

- Vui lòng sử dụng phiên bản được liệt kê bên dưới và cài đặt "StatusAPI for EPSON Advanced Printer Driver 6" trên PC, nếu bạn muốn sử dụng phần mềm này.

EPSON Advanced Printer Driver 5 Ver5.09 hoặc cao hơn

EPSON Advanced Printer Driver 4 Ver4.56 hoặc cao hơn

EPSON OPOS ADK Ver2.68 hoặc cao hơn

EPSON OPOS ADK for .NET Ver1.11.20 hoặc cao hơn

EPSON JavaPOS ADK Ver1.11.20 hoặc cao hơn

EpsonNet Simple Viewer Ver2.30 hoặc cao hơn

TM Virtual Port Driver Ver7.10a hoặc cao hơn

Nếu bạn muốn sử dụng chương trình mẫu cho trình điều khiển máy in nâng cao của Epson, vui lòng tải xuống " EPSON Advanced Printer Driver Version 6 Sample Program ".

-> Liên kết đến " EPSON Advanced Printer Driver Version 6 Sample Program "

[Thay đổi từ Ver.6.00 sang Ver.6.01)]

[Vá lỗi]

Một phần của UI được hiển thị trong khi cài đặt bị cắt xén.

HỖ TRỢ CÁC MODELS:

TM-T81III

HỆ ĐIỀU HÀNH HỖ TRỢ

Windows 10 (32/64 bit)

Windows 8.1 (32/64 bit

Windows 8 (32/64 bit)

Windows 7 SP1 (32/64 bit)

Máy chủ Windows 2019

Máy chủ Windows 2016

Máy chủ Windows 2012 R2

Máy chủ Windows 2012

Máy chủ Windows 2008 R2 SP1

Máy chủ Windows 2008 SP2 (32/64 bit)

Windows nhúng 8.1 Công nghiệp

Chuẩn nhúng Windows 7 (* 1)

Windows nhúng POSReady 7

(* 1) Cần phải thực hiện lắp đặt các phụ kiện đi kèm trước khi cài đặt:

HỖ TRỢ GIAO  TIẾP

Nối tiếp, song song, tương đông

USB2.0 / 3.0 (USB3.0 được hỗ trợ trong môi trường cho Windows 8 trở lên)

Mạng LAN có dây / không dây, Bluetooth

CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN

Microsoft Visual Studio 2005 trở lên

Mời quý khách hàng tham xem thêm các sản phẩm khác:

Top
0905.959598