Hotline:

0905.959598

Hướng dẫn cài đặt máy in Xprinter Q200 kết nối cổng Lan: Đổi Ip, cài driver, kết nối phần mềm

Đăng bởi: Tam Nguyen

Ngày đăng 13/04/2020

Cách đổi IP cho máy in bill Xprinter Q200

Video hướng dẫn đổi Ip cho máy in hóa đơn Xprinter Q200 cổng Lan Tải, cài đặt driver và cấu hình máy in Xprinter Q200 in qua cổng Lan

Top
0905.959598