Hotline:

0905.959598

Driver cho máy in hóa đơn Epson T82III

Tác giả: Tam Nguyen- Ngày đăng: 14/03/2020 - Phổ biến: 2038

Driver cho máy in hóa đơn Epson TM T82II

Driver Máy in hóa đơn Epson TM T82

Tải về => Tại đây

Máy in phù hợp: Epson TM T82, Epson TM T82II

Hỗ trợ hệ điều hành [Support OS]:
Windows 10 (32/64 bit)
Windows 8.1 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 7 SP1 (32/64 bit)
Windows Vista SP2 (32/64 bit)
Windows XP SP3 (32 bit)
Windows Server 2019 (64 bit)
Windows Server 2016 (64 bit)
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2008 SP2 (32/64 bit)
Windows Server 2003 R2 SP2 (32/64 bit)
Windows Embedded Standard 7 (*1)
Windows Embedded Standard 2009 (*1)
Windows Embedded POSReady 7
Windows Embedded POSReady 2009
Windows Embedded for Point of Service (*1)
Windows Embedded Enterprise (32/64 bit) (*1)
Windows XP Embedded SP2 (*1)

Top
0905.959598